Strafproces Jos B. inzake Nicky Verstappen

Volgende zitting: 5 juni rechtbank Maastricht

* Wat wéét Jos B.? Luister hier naar zjn verklaring op 12 december 2018 (audio)

* Kijk hier naar documentaire “Een kaarsje voor Nicky Verstappen”

* Gesigneerd boek “De mysterieuze dood van Nicky Verstappen” hier verkrijgbaar.

Het strafproces zou er op gericht moeten zijn om verdere schade voor de slachtoffers en nabestaanden zo veel mogelijk te beperken.

Herstelrecht verdient een plaats IN het strafrecht. En er buiten. Uw mening: info@podiumharlingen.nl