Het etappeschema van de Karavaan van de Vriendschap 2020:

1e etappe: vrijdag 3 januari 2020

Officiële start door de stad Leeuwarden

Zaailand-Bilgaard-Heechterp/Schieringen-OmropFryslân-Zaailand-Vlietzone

 

2e etappe: vrijdag 7 februari 2020

Swichum-Wirdum-Reduzum-Wytgaard-Goutum

 

3e etappe: vrijdag 6 maart 2020

Goutum-Teerns/Hempens-Warten-Warstiens-Wergea

 

4e etappe: vrijdag 3 april 2020

AFGELAST VANWEGE CORONA

 

5e etappe: vrijdag 1 mei 2020

AFGELAST VANWEGE CORONA

 

6e etappe: vrijdag 5 juni 2020

Eagum-Idaerd-Grou-Jirnsum-Friens-Mantgum-Jorwert

 

7e etappe: vrijdag 3 juli 2020

Stad Leeuwarden. Locaties nader te bepalen

 

8e etappe: vrijdag 7 augustus 2020

Weidum-Bears-Jellum-Hilaard-Húns-Leons-Baard-Easterlittens

 

9e etappe: vrijdag 4 september 2020

Uitstap Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Locaties nader te bepalen

 

10e etappe: vrijdag 2 oktober 2020

Stiens-Alde Leie-Hijum-Finkum-Stiens-Britsum

 

11e etappe: vrijdag 6 november

Koarnjum-Jelsum-Miedum-Lekkum-Snakkerburen

 

12e etappe: vrijdag 4 december 2020

Stad Leeuwarden: Locaties nader te bepalen

Officiële slot van de Karavaan van de Vriendschap

Een impressie